Wednesday, 4 July 2007

Oriel in Caernarfon

Hi Guys,
I was just sent this by email, I hope you pop along on the 13th. Oh no I've just realised it's going to be Friday 13th. So I would urge you all to go there as nothing bad will happened to you whilst there.
Anyhow, here is the info and bilingual too!

SŴN GWYN
Femke van Gent a Paula Hampson
Adolygiad:
Trafodaeth i gloi a diodydd, dydd Gwener 13eg Gorffennaf 5 - 8 pm
Rydyn ni'n eich gwahodd chi i ddod i rannu gyda'r arlunwyr y cam terfynol 'ma o Sŵn Gwyn, arddanosfa oedd yn newid dros amser.
Mae ffotograffau a deunydd fideo yn cofnodi gwaith yr artistiaid wrth iddo ddatblygu.
Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn Oriel Dafydd Hardy
Dymuniadau gorau
Glenys (Curador) Paula & Femke (Arlunwyr)

Dear All
WHITE NOISE
Femke van Gent a Paula Hampson
Review:
End discussion & drinks Friday 13th July 5-8pm
We invite you to come and share with the artists this final stage of White Noise, an exhibition that has changed over time.
Displayed photographs and video footage show a record of the artists work in transition.
We look forward to seeing you at Oriel Dafydd Hardy.
Best Wishes
Glenys (Curator) Paula & Femke (Artists)

Click here to return to http://www.caernarfononline.co.uk/

No comments: